ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Media 4 Hotel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: ; cégjegyzékszám: ; adószáma: , képviseli: Peter Jones ügyvezető); (továbbiakban: a Szolgáltató) és Media 4 Hotel Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a kurzus.peterjonesmagic.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
Az Media 4 Hotel Kft. Weboldalán történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. Az Media 4 Hotel Kft. webáruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az Media 4 Hotel Kft. webáruházi szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni. A weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez nincs szükség előzetes regisztrációra. Az oldal szolgáltatásait igénybevevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).

1.5. Ügyfélszolgálat: A cég székhelye, nyitva tartása az iroda nyitva tartási idejével egyezik meg. A
nyitva tartási idő és az elérhetőségek a kapcsolat menüpontban jelennek meg.

2. Megrendelés

2.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt vagy azt követően, az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, kérdéseit a honlapon közzétett telefonos vagy elektronikus elérhetőségeinken keresztül vagy boltjainkban személyesen is felteheti. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze elérhetőségeink valamelyikén, és mi azt rövid időn belül pótoljuk.
(Kérjük, hogy a használati utasítást minden esetben figyelmesen olvassák el. Az adott termék használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.)

A termékmegnevezések mellett feltűntetett képek minden esetben illusztrációk és eltérhetnek a valóságtól! Szolgáltató az esetleges elírásokért és a termék megjelenítéséből fakadó esetleges eltérésekért nem vállal felelősséget.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza (bruttó ár). A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, csomagolás költségét, utánvét esetleges díját.

2.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél – egyéb költségek nélkül – elállhat vásárlási szándékától.

2.4. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.5. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követő 48 órán belül köteles az Ügyfél részére elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolást küldeni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

2.6. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti az ÁSZ-ben rögzített szabályokat, az Media 4 Hotel Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja megrendelését.

2.7. A vásárlás menete:

A kiválasztott terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával tudjuk a virtuális bevásárlókosarunkba tenni. A kosárban egyszerre több terméket is elhelyezhetünk. Ha befejeztük a termékek kiválasztását, akkor az oldal jobboldalán található”Megrendelés” gombra kattintva megjelenik kosarunk tartalma.

Itt nyílik lehetőségünk a darabszámok módosítására, vagy a kosár egyes elemeinek vagy tényleges tartalmának törlésére. A „Megrendelés folytatása” gomb lenyomása után a rendszer kéri a
Megrendelő (Ügyfél) adatait. Ezen adatok megadása és felhasználása kizárólag a megrendelés teljesítésére korlátozódik. Az Media 4 Hotel Kft. azt a későbbiekben nem tárolja, semmilyen marketing és statisztikai célra nem használja fel. A Media 4 Hotel Kft. a személyes adatok kezelését és védelmét, az ide vonatkozó 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően végzi (részletesen a Media 4 Hotel Kft. „Adatvédelmi nyilatkozatában”)

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, ezek nélkül a megrendelés nem fejezhető be. Ezen adatok pontos megadásának hiányában, az Media 4 Hotel Kft. érvénytelennek tekinti a  megrendelést, s mint ilyen, nem vállal felelősséget a megrendelés és teljesítés kapcsán felmerülő hibákért!

A megrendelőnek (Ügyfél) lehetősége van pontosan megjelölni, hogy a 3.4-ban felsorolt telephelyeink közül, melyikben kívánja átvenni a megrendelt terméket.

A ”Rendelés véglegesítése” gomb lenyomása után, a Megrendelő (Ügyfél) elektronikus értesítést kap a korábban megjelölt e-mail címére, a megrendelt termékekről és azok vételáráról.

3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. A megrendelt termékek kiszállítását, szerződött partnere a GLS Hungary végzi. A termékek kiszállítása tehát a GLS Hungary által biztosított módokon és annak díjszabásának megfelelően történik. Az Media 4 Hotel Kft. a szállítás várható időpontját, a rendelést követő visszaigazolás keretében határozza meg.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően egyeztetést kezdeményez Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. Az Media 4 Hotel Kft. nem vonható felelősségre a szállítást végző GLS Hungary tevékenysége folytán / tevékenységéből fakadó esetleges késésekért vagy károkért.

3.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon.

3.4. A megrendelt terméket az Ügyfél személyesen is átveheti, a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő, az Ügyfél által megjelölt telephelyen.

A Szolgáltató telephelyei

3.5. Az Ügyfél, a megrendelt termék átvételével és a vételár megtérítésével nyilatkozik, hogy a megrendelt termékkel kapcsolatos mindennemű információt megkapott, továbbá, hogy házhozszállítás esetén az elállás jogáról szóló rövidített tájékoztatót átvette, személyes átvétel esetén az erről szóló szóbeli és írásbeli tájékoztatást megkapta.

3.6. Telephelyeinken lehetőség van bankkártyás fizetésre, bankkártyával történő fizetés esetén bolti áron tudjuk odaadni a megrendelt termékeket, ami átlagosan 2%-kal magasabb a Webshop árainál.

4. Elállás joga, módja, következményei

4.1. Távollevők között létrejött szerződéskötés esetén amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása vagy – nem személyes átvétel formában történő – kézhezvétele után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban és saját csomagolásában kell az eredeti számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. Az Media 4 Hotel kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban

Ügyfélnek kell gondoskodnia és a visszajuttatással járó költségeket állnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén az Media 4 Hotel Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan az Media 4 Hotel Kft. a futárszolgálattal egyeztetve egyedi díjat ajánl.

A Távollevők között létrejött szerződéskötés esetére vonatkozó elállási szabály nem vonatkozik, a webáruház felületén keresztül megrendelt de személyesen, a Szolgáltató telephelyén átvett termék(ek) vonatkozásában. Ebben az esetben az ÁSZF 5.4. pontja az irányadó.

4.2. Az Media 4 Hotel Kft. portósan küldött (utánvéttel terhelt) postai csomagokat nem vesz át, ezeket minden esetben átvétel nélkül visszairányítja a feladónak.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, az Media 4 Hotel Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat – mely tartalmazza a korábbi szállítási költséget is – a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja vagy az Ügyfél előzetes kérésének megfelelően készpénzben fizesse meg a vásárló részére.

4.3. A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő (Ügyfél) nem gyakorolhatja elállási jogát: ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

4.4. Amennyiben az Media 4 Hotel Kft. az Ügyfél elállási jogáról való tájékoztatási kötelezettségének nem tesz / tett eleget, úgy az Ügyfél jogosult három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

4.5 Személyes átvételkor élhetek-e a vásárlás utáni 14 napon belül elállás jogával?

Ha személyesen veszi át a terméket, abban az esetben erre nincs lehetősége, ugyanis egyrészt vásárlás előtt személyesen is meg tud győződni a vásárolni kívánt termék paramétereiről, tulajdonságairól, így a döntéshozatalhoz szükséges jogai nem korlátozottak; illetve internetes megrendelése nem minősül vásárlásnak, csupán foglalás, ami alapján megrendeljük Önnek a terméket és azt megvásárolhatja.

5. Garancia, jótállás szavatosság

5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a nagykereskedővel, forgalmazóval, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a költség a vevőt terheli.

A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a Media 4 Hotel Kft. által forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett 12 hónap jótállást vállalunk. Ettől bizonyos esetekben eltérhetünk, de ezt minden esetben külön feltüntetjük.

A jótállás feltételeit a már említett 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyv illetve a szavatossági igényérvényesítéskor is fontos 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Érvényesítésének feltétele a jótállási jegy. Fontos, hogy jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye.

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Media 4 Hotel Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha Media 4 Hotel Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. (Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. A 17/1999 (II.5.) Korm. rendeletet kiegészült a 213/2008 (VIII.29) Korm. rendelettel, mely 2008. szeptember 1-től hatályba lépett.)

A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Az Media 4 Hotel Kft.szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás az Media 4 Hotel Kft. kötelezettsége.

Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, az Media 4 Hotel Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól.

5.2. A jótállást kizáró tényezők

A számlán, vagy az azonosító címkén történő bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás az alábbi okok miatt következik be: Nem rendeltetésszerű használatból eredő kár, amely lehet baleset, szerencsétlenség, helytelen tárolás, nem megfelelő használat, rongálás, külső beavatkozás. Erős napsugárzás, nedvesség, elemi kár (villámcsapás, túlfeszültség) vagy bármilyen sérülés miatt bekövetkezett károsodás, illetve magánszemély beavatkozása által okozott károsodás. A termékek szakszerűtlen kezelése / tárolása a jótállás elvesztésével jár.

5.3. A jótállási és csere határidejéről

A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik. A termék kárának elbírálása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a nagykereskedő / forgalmazó elbírálásával töltött idővel. A termék vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (jelentős része) tekintetében újra kezdődik. A vásárló az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb időn belül köteles jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.

5.4. Jótálláson és szavatosságon alapuló vásárlói jogokról

Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül, szakszerű üzembe helyezés és kezelés mellett meghibásodott, a vásárló kérheti annak azonos típusú új termékre való cseréjét, vagy a termék díjmentes javítását.

Ha a fenti határidőn belül és feltételek mellett visszahozott termék esetében cserére nincs lehetőség, úgy az Ügyfél a szerződéstől elállhat és kérheti a Szolgáltatótól a vételár visszafizetését.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként / közreműködőjeként jár el.
A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

6.4. A Media 4 Hotel Kft. Weblapján (www.kurzus.peterjonesmagic.com) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Cégünkre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában az Media 4 Hotel Kft. tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok
megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után. A www.kurzus.peterjonesmagic.com-ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

6.5. Az Media 4 Hotel Kft. szabadon pert indíthat bármely személy ellen, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Az Media 4 Hotel Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

6.6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6.7. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján, egymás között rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita  rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Kerületi Bíróság / Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7. Üzemeltetői adatok

Székhely: Budapest
Képviselő: Peter Jones
Adószám: 
Cégjegyzékszám: 
Bejegyző hatóság:
Bankszámlaszám: Ober bank
Telefonszám: 
E-mail:

Budapest, 2022. 11. 25.